Oferta pública d'ocupació

CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE TRES PLACES (2 OFICIALS/ES DE VIES I OBRES I 1 CONDUCTOR/A AJUDANT DE VIES I OBRES)

ANUNCI RESULTATS FINALS DE LA FASE D'OPOSICIÓ I DE LA FASE DE CONCURS ANUNCI INTERPOSICIÓ RECURS D'ALÇADA

BORSA DE TREBALL D'ENGINYER/A TÈCNIC/A

Resultat fase de concurs i entrevista. Resultat final

BASES GENERALS PROVES SELECTIVES

Publicació en el BOP núm. 188 de 9-VIII-2014, sobre esmena errada punt 3.6 Borsa de Treball

CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA COBERTURA DE 2 PLACES DE VIGILANTS RURALS.

ÚLTIM DIA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 24 de juny 2011
Pàg. 5 de 5    Veure tots
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167