Oferta pública d'ocupació

BORSA DE TREBALL DE PERSONAL SUBALTERN (BORSA DE TREBALL COMPLEMENTÀRIA)

LLISTA DEFINITIVA PER A LA FORMACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL SUBALTERN (BORSA DE TREBALL COMPLEMENTÀRIA)

EDUCADOR-A/MONITOR-A CAMPANYES DE TEMPS LLIURE ESTIVALS

AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL D'EDUCADOR-A/MONITOR-A PER AL LLOC ESPECÍFIC PER A CAMPANYES DE TEMPS LLIURE ESTIVALS

La Dipu et beca 2017

La Dipu et beca 2017

Convocatòria interina de professor/a de tuba

Bases per a la convocatòria interina de professor/a de tuba

Programa extraordinari d'Ocupació Municipal d'Emergència Social 2017

Bases i sol·licitud: Programa extraordinari d'ocupació municipal d'emergència social 2017

CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE TRES PLACES (2 OFICIALS/ES DE VIES I OBRES I 1 CONDUCTOR/A AJUDANT DE VIES I OBRES)

ANUNCI RESULTATS FINALS DE LA FASE D'OPOSICIÓ I DE LA FASE DE CONCURS ANUNCI INTERPOSICIÓ RECURS D'ALÇADA

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE TRES PLACES (1 OFICIAL/A MECÀNIC/A, 1 OFICIAL/A D'AIGÜES I 1 AJUDANT/A DE SERVEIS MÚLTIPLES (MECÀNIC/A) PER CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

RESULTATS DEFINITIUS 1 PLAÇA OFICIAL/A OFICIAL/A MECÀNIC/A; DATA ENTREVISTA OFICIAL/A MECÀNIC/A I AJUDANT/A SERVEIS MÚLTIPLES

BORSA DE TREBALL D'ENGINYER/A TÈCNIC/A

Resultat fase de concurs i entrevista. Resultat final

BASES GENERALS PROVES SELECTIVES

Publicació en el BOP núm. 188 de 9-VIII-2014, sobre esmena errada punt 3.6 Borsa de Treball
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167