Oferta pública d'ocupació

BASES CONVOCATÒRIA AGENT POLICIA LOCAL. PROCÉS CONSOLIDACIÓ I ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL

Bases aplicables a la convocatòria per cobrir una plaça d'agent de la policia local (procés de consolidació i estabilització d'ocupació temporal)

BASES I CONVOCATÒRIA: PROVISIÓ 1 PLAÇA DE COMISSARI/ÀRIA, PROMOCIÓ INTERNA

BASES APLICABLES A LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE COMISSARI/ÀRIA, PER PROMOCIÓ INTERNA

BASES I CONVOCATÒRIA PROVISIÓ LLOC DE TREBALL TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Bases i convocatoria per a la provisió del lloc de treball de tècnic/a de gestió de promoció económica, per promoció interna

BASES CONVOCATÒRIA INTERNA TÈCNIC/A DE JOVENTUT

Bases aplicables a la convocatoria interna per al nomenament provisional, per millora d'ocupació, d'un/a tècnic/a de Joventut.

BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN EL PROCÉS DE SELECCIÓ, COM A PERSONAL FUNCIONARI EN PROPIETAT, DE CINC PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL

Bases del procés de selecció de cinc places d'agent de la Policia local, vacants en la plantilla de l'Ajuntament de Silla, cuatre per torn lliure i una per torn de mobilitat.

CONVOCATÒRIA I BASES BORSA TREBALL PROFESSOR/A CASTELLÀ

SELECCIÓ PERSONAL NO PERMANENT: BORSA DE TREBALL PROFESSOR/A CASTELLÀ. ANUNCI RESULTATS MÈRITS I ENTREVISTA

CONVOCATÒRIA I BASES BORSA TREBALL PROFESSOR/A VALENCIÀ

SELECCIÓ PERSONAL NO PERMANENT: BORSA DE TREBALL PROFESSOR/A DE VALENCIÀ. RESULTATS FINALS

CONVOCATÒRIA I BASES BORSA TREBALL ASSESSOR JURÍDIC

Anunci: resolució d'al·legacions a la fase de concurs de la borsa de treball d'assessor/a jurídic/a a l'Àrea de Benestar Social

DIPU ET BECA 2018

CONVOCATÒRIA BEQUES DE FORMACIÓ DIPU ET BECA 2018 ANUNCI BAREMACIÓ MÈRITS. RELACIÓ DEFINITIVA

CONVOCATÒRIA PERSONAL AUXILIAR AJUDA A DOMICILI

Resultats fase oposición, fase concurs i entrevista
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167