Oferta pública d'ocupació
Portada > Serveis Municipals > Oferta pública d'ocupació > BASES CONVOCATÒRIA URGENT PROFESSOR/A DE GUITARRA
BASES CONVOCATÒRIA URGENT PROFESSOR/A DE GUITARRA
BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONVOCATÒRIA URGENT INTERINA DE PROFESSOR/A DE GUITARRA PER A L'OALCPM

* Bases convocatòria urgent professor/a de guitarra

* Publicació extracte BOP

* Termini de presentació: des del dia 18 fins el 25 de març de 2021, ambdós inclosos

* Les sol·licituds per a admissió a proves selectives i el full d'autobaremació

** Aquesta documentació estarà disponible a la seu electrònica de l'ajuntament de Silla: 
https://silla.sedipualba.es, on es pot formalitzar la presentació d'instàncies

** Llista provisional de persones admeses i excloses per a la selecció de personal professor/a de guitarra. Està disponible al tauler de la seu electrònica de l'ajuntament de Silla:  https://silla.sedipualba.es
S'obri un periode de reclamacions de dos dies hàbils des de la seua publicació, és a dir, fins el dia 30 de març de 2021, inclós.

** Llista definitiva de persones admeses i excloses per a la selecció de personal professor/a de guitarra. Està disponible al tauler de la seu electrònica de l'ajuntament de Silla:  https://silla.sedipualba.es
Es fixa dia, hora i lloc per realitzar la primera prova, pràctica

** Resultats prova pràctica, al tauler de la seu electrònica de l'ajuntament de Silla:  https://silla.sedipualba.es

** Resultats prova de valencià, al tauler de la seu electrònica de l'ajuntament de Silla:  https://silla.sedipualba.es

** Resultats fase concurs i resultats finals, al tauler de la seu electrònica de l'ajuntament de Silla:  https://silla.sedipualba.es
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167