Oferta pública d'ocupació
Portada > Serveis Municipals > Oferta pública d'ocupació > BASES CONVOCATÒRIA URGENT PROFESSOR/A DE TROMPA
BASES CONVOCATÒRIA URGENT PROFESSOR/A DE TROMPA
Bases específiques per a la convocatòria urgent interina de professor/a de trompa
- Bases de la convocatòria per a professor/a de trompa

- Publicació de l'extracte de la convocatòria al BOP de València de 17/09/2020

- Sol·licitud d'admissió a proves

AVÍS: Es comunica a totes les persones interessades que, aquelles que presenten la documentació a través de la seu electrònica hauran d'aportar la documentació original el dia que es celebren les proves especificades a les bases que regeixen aquest procediment, per tal de poder compulsar-les.

- Anunci llista definitiva aspirants admesos i exclosos i data del primer exercici, valencià

- Anunci resultats primer exercici, valencià. Convocatoria prova pràctica, fase a)

- Anunci dels resultats de la fase a) de la prova pràctica. Data de la revisió i covocatòria de la fase b) de la prova pràctica.

-Anunci dels resultats de la fase b) de la prova pràctica. Data de la revisió i convocatoria per a l'entrevista.

- Anunci dels resultats de la fase d'oposició i de la fase de concurs

- Resolució al·legacions: Anunci resultats definitius fase oposición i fase concursMinisterio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167