Oferta pública d'ocupació
Portada > Serveis Municipals > Oferta pública d'ocupació > BASES I CONVOCATÒRIA COORDINADOR/A DE BENESTAR SOCIAL
BASES I CONVOCATÒRIA COORDINADOR/A DE BENESTAR SOCIAL
Bases i convocatoria per a la millora d'ocupació del lloc de treball de coordinador/a de Benestar Social
Bases per a la millora d'ocupació del lloc de treball de coordinador/a de Benestar Social
Anunci de la publicació en el BOP de l'obertura del termini de presentació d'instàncies
Sol·licitud

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: Del 28 de juliol a l'11 d'agost de 2020
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167