Oferta pública d'ocupació
Portada > Serveis Municipals > Oferta pública d'ocupació > BASES I CONVOCATÒRIA PER PROVEIR DUES PLACES D'OFICIAL/A DE LA PL PER PROMOCIÓ INTERNA
BASES I CONVOCATÒRIA PER PROVEIR DUES PLACES D'OFICIAL/A DE LA PL PER PROMOCIÓ INTERNA
Bases que regiran la convocatòria per proveir en propietat dues places d'oficial de la policía local, mitjançant promoció interna.
Bases i convocatòria: BOP de València de 22 de novembre de 2019

Resenya: BOE de 3 de desembre de 2019

Inici termini presentació sol·licituds a proves selectives: DOGV de 19 de desembre de 2019

Sol·licitud d'admissió a proves selectives


Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167