Oferta pública d'ocupació
DIPU ET BECA
Bases per a la concessió de beques de formació "La Dipu et Beca" en el marc del programa: Practiques formatives per a joves de la Diputació de València
Bases "La Dipu et Beca 2019"

Annex I: Inscripció en el programa de practiques formatives

Annex Bases convocatoria La Dipu et Beca 2019: model autorització

Anunci relació provisional

Anunci relació definitiva
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167