Oferta pública d'ocupació
Portada > Serveis Municipals > Oferta pública d'ocupació > BASES I CONVOCATÒRIA: PROVISIÓ 1 PLAÇA DE COMISSARI/ÀRIA, PROMOCIÓ INTERNA
BASES I CONVOCATÒRIA: PROVISIÓ 1 PLAÇA DE COMISSARI/ÀRIA, PROMOCIÓ INTERNA
BASES APLICABLES A LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE COMISSARI/ÀRIA, PER PROMOCIÓ INTERNA
Bases publicades al BOP

Publicació al BOE

Anunci DOCV

Sol·licitud

Anunci modificació clàusula sisena de les bases (BOP núm.158 de 19-8-2019)

Publicació al BOP de la llista provisional d'admesos i exclosos

Resenya DOGV sobre la llista provisional d'admesos i exclosos

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167