Oferta pública d'ocupació
Portada > Serveis Municipals > Oferta pública d'ocupació > BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN EL PROCÉS DE SELECCIÓ, COM A PERSONAL FUNCIONARI EN PROPIETAT, DE CINC PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL
BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN EL PROCÉS DE SELECCIÓ, COM A PERSONAL FUNCIONARI EN PROPIETAT, DE CINC PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL
Bases del procés de selecció de cinc places d'agent de la Policia local, vacants en la plantilla de l'Ajuntament de Silla, cuatre per torn lliure i una per torn de mobilitat.
Anunci publicat al BOP, de data 21 d'octubre de 2019, sobre llista provisional d'admesos i exclosos per a la cobertura de 5 places d'agents de la PL.

Termini període al·legacions: 5 de novembre de 2019.

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167