Oferta pública d'ocupació
Portada > Serveis Municipals > Oferta pública d'ocupació > BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN EL PROCÉS DE SELECCIÓ, COM A PERSONAL FUNCIONARI EN PROPIETAT, DE CINC PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL
BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN EL PROCÉS DE SELECCIÓ, COM A PERSONAL FUNCIONARI EN PROPIETAT, DE CINC PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL
Bases del procés de selecció de cinc places d'agent de la Policia local, vacants en la plantilla de l'Ajuntament de Silla, cuatre per torn lliure i una per torn de mobilitat.
Agent de la policia local, torn lliure:

    Qualificacions definitives segona prova: qüestionari tipus test
 
    Convocatòria següent exercici, prova psicotècnica: aportació d'acreditació documentalAgent de la policia local, torn mobilitat:

   IMPORTANT: SUSPENSIÓ de la segona prova: reconeixement mèdic
                     

     

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167