Oferta pública d'ocupació
Portada > Serveis Municipals > Oferta pública d'ocupació > CONVOCATÒRIA I BASES BORSA TREBALL PROFESSOR/A CASTELLÀ
CONVOCATÒRIA I BASES BORSA TREBALL PROFESSOR/A CASTELLÀ
SELECCIÓ PERSONAL NO PERMANENT: BORSA DE TREBALL PROFESSOR/A CASTELLÀ. LLISTA DEFINITIVAD'ADMESOS I EXCLOSOS. HORARI PROVA PRÀCTICA.
Llista definitiva de persones admeses i excloses de la borsa de treball de professor/a de castellà.
Data de la primera prova.
Composició del Tribunal.

Prova pràctica:
Dia: 18 de desembre de 2018
Hora: 9:15 hores
Lloc: Saló de Plens

Horari prova pràctica: vore relació
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167