Oferta pública d'ocupació
DIPU ET BECA 2018
CONVOCATÒRIA BEQUES DE FORMACIÓ DIPU ET BECA 2018 ANUNCI BAREMACIÓ MÈRITS. RELACIÓ DEFINITIVA
Anunci de la baremació dels mèrits i relació definitiva per a la concessió de beques de formació "La Dipu et Beca" de l'Ajuntament de Silla.


Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167