Oferta pública d'ocupació
Portada > Serveis Municipals > Oferta pública d'ocupació > BORSA DE TREBALL DE PSICÒLEG/PSICÒLOGA
BORSA DE TREBALL DE PSICÒLEG/PSICÒLOGA
ANUNCI LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS. DATA PRIMERA PROVA. COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL
Anunci de la llista definitiva d'admesos i exclosos per a la selecció d'una borsa de Psicòlegs/lògues. Data de la primera prova. Composició de Tribunal

Primera prova: Coneixements

Data primera prova: 14 de desembre de 2017

Hora: 12:00h

Lloc: Av. d'Alacant, 63, Nau Jove de Silla
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167