Oferta pública d'ocupació
Portada > Serveis Municipals > Oferta pública d'ocupació > BORSA DE TREBALL D'AGENTS DE LA POLICIA LOCAL
BORSA DE TREBALL D'AGENTS DE LA POLICIA LOCAL
Anunci resultats exercici: prova valencià

Anunci borsa de treball d'agents de la Policia local: resultats exercici de valencià.

Revisió: dies 13 i 14 de desembre


Següent prova: coneixements tipus test

Dia: 15 de desembre de 2017
Hora: 12:00h
Lloc: c/ Dr. Fleming, 26 Conservatori municipal de Música

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167