Oferta pública d'ocupació
Portada > Serveis Municipals > Oferta pública d'ocupació > CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE TRES PLACES (2 OFICIALS/ES DE VIES I OBRES I 1 CONDUCTOR/A AJUDANT DE VIES I OBRES)
CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE TRES PLACES (2 OFICIALS/ES DE VIES I OBRES I 1 CONDUCTOR/A AJUDANT DE VIES I OBRES)
ANUNCI RESULTATS PRIMERA PROVA: VALENCÀ
Anunci dels resultats de la primera prova del procés selectiu per a dues places d'oficials de vies i obres i una plaça de conductor ajudant de vies i obres: valencià

Revisió per ambdós processos:

Dies: 13 i 14 de febrer dee 2018
Hora: d'11:00 a 14:00 hores
Lloc: àrea de RRHH

Exercici següent:

Oficials vies i obres
Dia: 17 de febrer de 2018
Hora: 10:00h
Lloc: magatzem municipal, avinguda del Pais Valencià, 106

Conductor ajudant vies i obres
Dia 24 de febrer de 2018
Hora: 10:00 hores
Lloc: magatzem municipal, avinguda del Pais Valencià, 106

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167