Oferta pública d'ocupació
Portada > Serveis Municipals > Oferta pública d'ocupació > CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE TRES PLACES (2 OFICIALS/ES DE VIES I OBRES I 1 CONDUCTOR/A AJUDANT DE VIES I OBRES)
CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE TRES PLACES (2 OFICIALS/ES DE VIES I OBRES I 1 CONDUCTOR/A AJUDANT DE VIES I OBRES)
ANUNCI RESULTATS FINALS DE LA FASE D'OPOSICIÓ I DE LA FASE DE CONCURS ANUNCI INTERPOSICIÓ RECURS D'ALÇADA
Anunci dels resultats finals de la fase d'oposició i de la fase de concurs dels processos selectius de dues places d'oficials de vies i obres i d'una plaça de conductor ajudant de vies i obres.

Termini per a presentar incidències i reclamacions: fins el dia 16 de maig, inclòs.

Anunci d'interposició de recurs d'alçada contra la prova pràctica per a la selecció de dues places d'oficials de vies i obres.


Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167