Oferta pública d'ocupació

CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE TRES PLACES (2 OFICIALS/ES DE VIES I OBRES I 1 CONDUCTOR/A AJUDANT DE VIES I OBRES)

Bases per a la convocatòria per a cobertura de tres places (2 oficials/es de vies i obres i 1 conductor/a ajudant de vies i obres)

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE TRES PLACES (1 OFICIAL/A MECÀNIC/A, 1 OFICIAL/A D'AIGÜES I 1 AJUDANT/A DE SERVEIS MÚLTIPLES (MECÀNIC/A) PER CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE TRES PLACES (1 OFICIAL/A MECÀNIC/A, 1 OFICIAL/A D'AIGÜES I 1 AJUDANT/A DE SERVEIS MÚLTIPLES (MECÀNIC/A) PER CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

BORSA DE TREBALL D'ENGINYER/A TÈCNIC/A

Resultat segon exercici

BASES GENERALS PROVES SELECTIVES

Publicació en el BOP núm. 188 de 9-VIII-2014, sobre esmena errada punt 3.6 Borsa de Treball

CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA COBERTURA DE 2 PLACES DE VIGILANTS RURALS.

ÚLTIM DIA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 24 de juny 2011
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167