Oferta pública d'ocupació

actes de selecció del equip docent i directiu del taller d'ocupació Silla en Marxa IV

actes de selecció del equip docent i directiu del taller d'ocupació Silla en Marxa IV

actes de selecció del equip docent i directiu del taller d'ocupació Descobrim Silla

actes de selecció del equip docent i directiu del taller d'ocupació Descobrim Silla

BASES I CONVOCATÒRIA PER PROVEIR DUES PLACES D'OFICIAL/A DE LA PL PER PROMOCIÓ INTERNA

Bases que regiran la convocatòria per proveir en propietat dues places d'oficial de la policía local, mitjançant promoció interna.

BASES D'OFICIAL/A DE PINTURA

Bases i convocatòria per a la selecció de personal no permanent (oficial/a de pintura)

BASES ESPECÍFIQUES CONVOCATÒRIA URGENT PROFESSOR/A DE TUBA

Bases especifiques per a la convocatòria urgent interina de profesor/a de tuba

DIPU ET BECA

Bases per a la concessió de beques de formació "La Dipu et Beca" en el marc del programa: Practiques formatives per a joves de la Diputació de València

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA DE TREBALL DE MONITOR/A D'ESTIU I UNA BORSA DE MONITOR/A D'ESCOLES D'ESTIU ESPORTIU

Bases aplicables a la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de monitor per a la campanya d'estiu i una borsa de treball de monitor/a d'escoles d'estiu esportiu. Llistats amb la puntuació dels resultats obtinguts.

BASES CONVOCATÒRIA AGENT POLICIA LOCAL. PROCÉS CONSOLIDACIÓ I ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL

Bases aplicables a la convocatòria per cobrir una plaça d'agent de la policia local (procés de consolidació i estabilització d'ocupació temporal)

BASES I CONVOCATÒRIA: PROVISIÓ 1 PLAÇA DE COMISSARI/ÀRIA, PROMOCIÓ INTERNA

BASES APLICABLES A LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE COMISSARI/ÀRIA, PER PROMOCIÓ INTERNA

BASES I CONVOCATÒRIA PROVISIÓ LLOC DE TREBALL TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Bases i convocatoria per a la provisió del lloc de treball de tècnic/a de gestió de promoció económica, per promoció interna
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167