Notícies
Portada > Actualitat > Notícies > 8 DE NOVEMBRE. DIA INTERNACIONAL DE LA DISLÈXIA
8 DE NOVEMBRE. DIA INTERNACIONAL DE LA DISLÈXIA
08/10/2020
8 DE NOVEMBRE. DIA INTERNACIONAL DE LA DISLÈXIA
Etimològicament el terme dislèxia significa "qualsevol trastorn en l'adquisició de la lectoescriptura.
descarga (1)
descarga
La dislèxia és el trastorn de l'aprenentatge de la lectoescriptura, de caràcter persistent i específic, més comú a la infància. D'origen neurobiològic, té un caràcter crònic. Si bé les dificultats més significatives es donen durant l'etapa escolar, persisteixen durant l'edat adulta.


És un trastorn que se manifesta per la dificultat en l'aprenentatge de la lectura, encara què la persona que la pateix tinga una educació convencional, una intel·ligència i oportunitats socioculturales adequades.


Afecta a la manera en què el cervell processa l'escriptura. La dislèxia és molt més que «canviar lletres». La dislèxia és una dificultat d'aprenentatge que se caracteritza en tenir dificultats en el reconeixement de paraules escrites, escassa habilitat en l'escriptura i en la descodificació del codi escrit. Aquestes dificultats són la conseqüència d'un dèficit en el component fonològic del llenguatge.


En el nostre sistema educatiu l'aprenentatge es realitza mitjançant el codi escrit, el que dificulta que els/les xiquets/xiquetes que tenen aquest trastorn puguen assimilar molts dels continguts del currículum.


Per aquest motiu cal treballar per donar visibilitat a la dislèxia i aconseguir que el sistema educatiu incloga recursos i que conten amb el suport necessari per a facilitar el seu procés d'ensenyament-aprenentatge.


La detecció precoç i les pautes per tractar-la són essencials per previndre les dificultats en l'aprenentatge.

Des de Disfam han realitzat aquest cartell per a celebrar el dia internacional de la dislèxia.


Disfam és una entitat espanyola, sense ànim de lucre, formada per famílies amb fills/filles amb dislèxia, persones adultes amb dislèxia i professionals de distints àmbits que han decidit unir-se a aquest projecte, preocupats i sensibilitzats davant les dificultats d'aprenentatge i conseqüències emocionals que suposa patir aquest trastorn d'aprenentatge.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167