Notícies
Portada > Actualitat > Notícies > BASES DELS PREMIS ROSA ANTICH I MARÍA I JOSÉ ZARAGOZÁ
BASES DELS PREMIS ROSA ANTICH I MARÍA I JOSÉ ZARAGOZÁ
12/06/2020
BASES DELS PREMIS ROSA ANTICH I MARÍA I JOSÉ ZARAGOZÁ
Sol·licituds fins al dia 10 de juliol
Premis 2019
L'Ajuntament de Silla, a través de la Regidoria d'Educació, lliurarà pròximament els premis per a incentivar l'estudi en els joves: el premi “Rosa Antich” al millor estudiant de batxillerat; i el de ”María i José Zaragozá” a l'expedient més alt de cicle formatiu de grau superior.

Podran aspirar als premis les persones empadronades a Silla, amb una antiguitat de dos anys, com a mínim, que hagen cursat els estudis de batxillerat o de cicles formatius de grau superior en els dos cursos immediatament anteriors, amb una nota mitjana no inferior a notable i sense haver suspés cap assignatura.

 

L’alumnat que aspire als premis  presentarà una sol·licitud en el Registre General de l’Ajuntament de Silla, fins al dia 10 de juliol, tot adjuntant-hi el certificat d’empadronament i el certificat acadèmic expedit pel centre on s’hagen realitzats els estudis (originals o còpia compulsada). A la sol·licitud s’haurà d’indicar, necessàriament, telèfon o telèfons i correu electrònic de contacte.

  

Les sol·licitud, la pots trobar en el enllaç adjunt a aquesta notícia.

http://www.silla.es/atencio-al-ciutada/sol-licituds-i-impresos/i/94084/1288/sol-licitud-premis-rosa-antic-i-maria-i-jose-zaragoza

Les bases: http://www.silla.es/rs/32131/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/44d/filename/bases-convocatoria-premis-2020.docx

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167