Notícies
Portada > Actualitat > Notícies > L'Ajuntament de Silla amplia els terminis dels tributs
L'Ajuntament de Silla amplia els terminis dels tributs
29/04/2020
L'Ajuntament de Silla amplia els terminis dels tributs
D'acord amb el Reial Decret Llei 15/2020, del 21 d'abril, i les últimes modificacions comunicades per la Diputació de València es prenen mesures urgents complementàries per a recolçar l'economia i l'ocupació.

Actualització Informació tributària página web de l’Ajuntament de Silla, davant les noves ampliacions de terminis realitzades pel Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a recolçar l'economia i l'ocupació i les últimes modificacions comunicades per la Diputació de València

TERMINIS: 

Impost sobre Béns immobles (IBI) i Impost Activitats Econòmiques (IAE) : De l'1 d'octubre a l'1 de desembre (tots dos inclosos)

Les persones que tinguen domiciliat l'IBI se li carregarà en el banc el 50% de l'import l'1 d'octubre i l'altre 50% el 2 de novembre 2020.

Impost Vehicles de Tracció Mecànica, Guals, Recollida de fem en zona industrial: Fins a l'1 de juliol 2020. Els rebuts domiciliats es carregaran en compte l'últim día del període (1 de juliol).


Si voste no té el rebut domiciliat i el va rebre abans del 14 de març, haurà de sol·licitar a la Diputació que li envíe un nou rebut per a no pagar recàrrec,
cridant al telèfon 3000500 o en el següent enllaç:

https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?lang=es&opcion=listadoTributos&tema=/TRIBUTS/


També pot sol·licitar-ho al correu de l'Ajuntament de Silla: informacio@silla.es


Fraccionaments: La quota del fraccionament de març es carregarà en el compte l'1 de juny i així successivament, la quota d'abril al juliol, la quota de maig a l'agost... i així succesivament

(*) data de càrrec en el banc de la fracció o inmediat dia hábil posterior. Les quotes restants, en cas d’haver, es desplaçaran al següent mes corresponent. (Més información Gestió Tributària Ajuntament: 647 762 379)

(**) La Taxa del mercat ambulant es suspen el cobrament durant la vigencia de l’Estat d’Alarma, girant-se les liquidacions quant es reactive l’activitat. (Més información Diputació: 96 3000500)Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167