Notícies
Portada > Actualitat > Notícies > BASES GENERALS DELS PREMIS ROSA ANTICH I MARÍA I JOSÉ ZARAGOZÁ
BASES GENERALS DELS PREMIS ROSA ANTICH I MARÍA I JOSÉ ZARAGOZÁ
29/05/2019
BASES GENERALS DELS PREMIS ROSA ANTICH I MARÍA I JOSÉ ZARAGOZÁ
Els premis es lliuraran en un acte públic a l'IES Sanchis Guarner el dia 13 de setembre, a les 13 hores
Arxius Associats

L'Ajuntament de Silla, a través de la Regidoria d'Educació, lliurarà pròximament els premis per a incentivar l'estudi en els joves: el premi “Rosa Antich” al millor estudiant de batxillerat; i el de ”María i José Zaragozá” a l'expedient més alt de cicle formatiu de grau superior. Els premis es lliuraran en un acte públic a l'IES Sanchis Guarner el dia 13 de setembre, a les 13 hores.

 

Podran aspirar als premis les persones empadronades a Silla, amb una antiguitat de dos anys, com a mínim, que hagen cursat els estudis de batxillerat o de cicles formatius de grau superior en els dos cursos immediatament anteriors, amb una nota mitjana no inferior a notable i sense haver suspés cap assignatura.

 

L’alumnat que aspire als premis  presentarà una sol·licitud en el Registre General de l’Ajuntament de Silla, fins al dia 28 de juny, tot adjuntant-hi el certificat d’empadronament i el certificat acadèmic expedit pel centre on s’hagen realitzats els estudis (originals o còpia compulsada). A la sol·licitud s’haurà d’indicar, necessàriament, telèfon o telèfons i correu electrònic de contacte.

 

El jurat, del 15 al 19 de juliol, examinarà les sol·licituds i la documentació i resoldrà sobre l’atorgament en el termini de temps més curt possible. 

 

Les bases, les podeu trobar en un arxiu adjunt a aquesta notícia.

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167