Notícies
Portada > Actualitat > Notícies > Com funciona el desempat de punts per accedir a plaça escolar en l'Escoleta Municipal
Com funciona el desempat de punts per accedir a plaça escolar en l'Escoleta Municipal
05/03/2019
Com funciona el desempat de punts per accedir a plaça escolar en l'Escoleta Municipal

Respecte a les sol·licituds d’admissió a l’Escoleta Infantil Municipal per al curs 2019/2020, l’Ajuntament de Silla INFORMA que en cap moment les bases fan referència a l’ordre d’arribada de les sol·licituds, per tant no es tindrà en compte a l’hora de realitzar la baremació de les sol·licituds rebudes en el termini establert, del 4 al 15 de març, ambdós inclosos.

En cas d’empat figuren a l’apartat 4.6 de les bases els següents criteris de desempat:

---

4.6. Desempats

Els empats que, si és el cas, es produïsquen es dirimiran aplicant successivament la major puntuació obtinguda pels criteris següents:

1.                  Existència de germans o germanes matriculats en el centre.

2.                  Pare, mare o tutors legals treballadors en el centre docent.

3.                  Proximitat del domicili o del lloc de treball d’algun dels seus pares, mares o tutors legals.

4.                  Renda per càpita de la unitat familiar.

5.                  Condició legal de família nombrosa.

6.                  Concurrència de discapacitat en l’alumnat, en els seus pares, mares, tutors, germans o germanes.

7.                  Família monoparental.

8.                  Sorteig efectuat per la conselleria competent en matèria d’educació en el qual es tria la lletra a partir de la qual s’assignaran les places.

---

Com el sorteig de la lletra per al curs 2019/2020 encara no ha sigut realitzat per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, es farà us de la lletra del curs passat, publicada en la Resolució del 14 de març de 2018, adjunta a l’enllaç, siguent aquesta la lletra U.

http://www.ceice.gva.es/documents/161634279/165479884/sorteo_letra_val.pdf/e9c4c9ea-2d56-4d6c-bad9-4803213b43a3

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167