Notícies
Portada > Actualitat > Notícies > L'Ajuntament té previst finalitzar en tres mesos les obres per descobrir la Torre Musulmana i integrar-la a l'espai públic
L'Ajuntament té previst finalitzar en tres mesos les obres per descobrir la Torre Musulmana i integrar-la a l'espai públic
28/03/2018
L'Ajuntament té previst finalitzar en tres mesos les obres per descobrir la Torre Musulmana i integrar-la a l'espai públic
Les obres d'enderrocament de la part oest de l'Ajuntament, on es trobaven els serveis administratius que ara es troben en la Nau de la Cultura, van començar fa aproximadament una setmana. L'objectiu és alliberar l'espai de les construccions que més amaguen la Torre Musulmana del segle XII, per tal que forme part plenament del paisatge i dels recorreguts per a vianants del centre del poble, fent-la present de manera permanent.
Projecte d'accesibilitat d'edificis municipals (Pla PIP)
Zona d'actuació
Recreació de la façana del carrer Castell
Vista/recreació de l'estat definitiu de la zona, una vegada realitzada la reurbanització
Emplaçament de l'actuació
Zones de treball de la rehabilitació i posada en valor de la Torre Musulmana i el MARS
Les obres per descobrir i integrar la Torre Musulmana a l’espai públic central del municipi van començar el 20 de març i tenen un termini d’actuació de 3 mesos. Segons la previsió, al juny hauran d’estar acabades. El pressupost de licitació és de 102.845,52 euros. La subvenció de la que disposa l’Ajuntament de Silla és de 130.500 euros. Els treballs iniciats fa aproximadament una setmana contemplen l’enderrocament de pràcticament la totalitat de l’edifici de tres altures on es trobaven els serveis administratius que ara es troben a la Nau de la Cultura. Això sí, s’ha de mantenir la relació entre la Torre musulmana i l’arc gòtic. S’ha de reformar, per tant, part d’aquest edifici, reubicant però els forjats de l’estructura a les cotes existents de l’edifici central, segons explica el Projecte d’Accessibilitat d’Edificis Municipals, inclòs al Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva–PIP.

L’enderroc de l’edifici dels anys 70

Amb l’edifici buit de mobiliari i documents s’han iniciat els treballs d’enderroc, senyalitzant la zona i adoptant les mesures de seguretat pertinents. No oblidem que les obres es fan a un dels eixos de vianants més transitats del poble. L’enderroc seguirà ara les normes de bona construcció, de dalt a baix sempre, desmuntant fusteria per tal d’aprofitar-les, desconnectant serveis i gestionant els residus.

L’enderroc de l’edifici de tres altures es farà mantenint la part d’estructura metàl·lica necessària per a la reforma de planta baixa i planta primera que conformaran un nou volum, al nivell de la resta d’ajuntament, suprimint els desnivells actuals i l’escala.

Es plantegen tots els accessos per l’escala central; reservant ja i preveient la ubicació del nou ascensor i l’obertura per a una connexió directa en planta baixa amb la casa de la Palma. Així s’aconsegueix una connexió interna de tots els serveis municipals de l’edifici central de l’ajuntament que presideix la plaça. Aquest nou edifici que substitueix part de l’enderrocat conformarà un volum simple per a no competir amb la Torre, i ajudarà a visualitzar-la plenament.

Aquest nou edifici s’habilita completament en les dues plantes: la baixa per a destinar-la a oficina de turisme, pròxima als accessos al pati, a la Torre i al MARS; i la primera com a continuïtat al mateix nivell de l’alcaldia i destinada a despatxos i atenció públic dels grups polítics i de l’equip de govern. L’espai que ocupava la policia local a planta baixa es reforma, amb obertures visuals a la Torre i destinant-lo a oficina central d’atenció al públic, accessible des del vestíbul de l’escala de marbre.

El carrer Castell i el pati de la Torre, connectats

La connexió entre carrer Castell i el pati de la Torre conformarà un nou paisatge urbà pensat com a continuïtat del pati actual i completat amb el tractament de l’actual mitgera del cantó sud, amb un mur d’obra vista semblant al que emmarca el MARS. La plantació dels xiprers alineats ajudarà a entendre-ho com a un espai únic (carrer i pati).

La façana sud del nou edifici serà pràcticament envidrada, per a que puga reflectir la Torre. La resta del volum (façanes est i oest) s’han plantejat amb un mínim d’obertures, simplificant al màxim la lectura d’aquest nou edifici rehabilitat. La coberta plana i l’entrega amb l’edifici central minimitzaran l’impacte a la Torre Musulmana i protegiran l’arc gòtic abraçant-lo, consolidant així aquest element arquitectònic tant representatiu.

La Torre Musulmana, monument històric artístic nacional.

L’Ajuntament de Silla conforma un conjunt d’edificacions al voltant de la Torre Musulmana, declarada monument històric artístic nacional (BOE de 30/7/1982) i Bé d’Interès Cultural inscrit amb codi 46.16.2030-002 en la secció 1ª de l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià).

La rehabilitació i posada en valor de la torre musulmana i MARS, el pas següent

Segons l’avantprojecte de rehabilitació i posada en valor de la Torre i el museu d’història i arqueologia de Silla (MARS), l’import total estimat de l’actuació està xifrat en 300.000 euros, però la regidoria de Projectes d’Obres Estratègiques informa que pot arribar als 350.000 euros.

Després de la demolició i finalització dels treballs d’integració de la Torre Musulmana, començaran els treballs arqueològics, que podrien incorporar restes i troballes de valor al MARS. A més amés, el projecte contemplarà els treballs següents, que haurien d’estar acabats l’últim trimestre de 2018:

- Restauració façanes exteriors de la torre.
- Restauració escales exteriors (accés torre/eixida d’emergència teatre).
- Tractament mitgera sud i façanes de l’ajuntament (interiors pati).
- Adequació de la pavimentació pati torre
- Adequació/soterrament de les instal·lacions vistes i sala tècnica.
- Enllumenat ambiental. - Jardineria (plantació i rec degoteig)
- Pavimentació.
- Mobiliari/elements urbans.
- Gestió de residus.
- Seguretat i salut.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167