Notícies
Portada > Actualitat > Notícies > Reforçament del Servei d'Assessorament Hipotecari
Reforçament del Servei d'Assessorament Hipotecari
03/04/2017
Reforçament del Servei d'Assessorament Hipotecari
L'Ajuntament de Silla crea un dispositiu de reforçament de l'assessorament jurídic sobre préstecs hipotecaris, arrendaments i clàusules sol.
CLAUSULES2
reunio_benestar
El regidor de Transparència, Comunitat i Participació, Salvador Mestre, i la regidora de Benestar Social, Trini Martínez, s'han reunit amb l'expert assessor hipotecari Rafael Aguado per tal d'ultimar la creació d'un dispositiu especial d'informació d'assessorament jurídic sobre préstecs hipotecaris, arrendaments i les clàusules sol.

El servei és gratuït i es realitza a les dependències de Benestar Social, edifici Font de la Bàscula al carrer de Sant Josep, 56.

S'han programat una sèrie de dates per reforçar l'assessorament a aquelles famílies que estiguen en risc de desnonament per no poder afrontar les despeses hipotecàries. Es facilitarà la mediació amb les oficines bancàries per ajudar-los a formular una proposta de reestructuració de deute, a exigir als bancs que apliquen el codi de bones pràctiques de les entitats bancàries o a presentar la reclamació per a la restitució de les quantitats indegudament cobrades. I és que, després de les últimes sentències contra els bancs, també es podrà comprovar si existeix alguna clàusula sòl al seu contracte amb el banc i avaluar la quantia aproximada de la reclamació que poden interposar els consumidors en la defensa i protecció dels seus drets.

Al dispositiu informatiu, el qual ja està preparat per començar a funcionar, poden recórrer també aquells consumidors que, encara que no s'hagen vist afectats per les clàusules sòl, desitgen reclamar les despeses abonades en concepte d'escriptura i inscripció de la hipoteca.

La resposta que es vol donar des de Benestar Social als usuaris, bàsicament, es centra a determinar si es pot aconseguir una mediació amb les entitats per ajustar les quotes hipotecàries a les quals puguen fer enfront de les famílies, esbrinar si els afectats tenen clàusula sòl a la seua hipoteca i en eixe cas, conèixer la quantitat que hauria de reclamar, a més de com formular eixa reclamació.

Les qüestions a les quals es donarà resposta des de Benestar Social són, bàsicament, les tres que es plantegen molts ciutadans: Tinc clàusula sòl en la meva hipoteca? En cas afirmatiu, quina quantitat hauria de reclamar a l'entitat bancària? I, com puc formular aquesta reclamació?

En el càlcul de la clàusula sol, en primer lloc, s'examinarà el contracte hipotecari del consumidor per determinar en quina situació es troba l'afectat i si en aquest existeix o no clàusula sòl. En cas que existisca, el dispositiu d'informació utilitzarà un programa de càlcul per avaluar la quantia aproximada de la reclamació que ha de fer l'afectat, incloent-hi els interessos corresponents. Per a això han d'aportar-se les característiques del préstec hipotecari subscrit: data, interès, període de revisió, període d'amortització, amortitzacions anticipades, etc.

Per acabar la consulta, s'orientarà al consumidor sobre com reclamar les quantitats resultants a l'entitat bancària.

Aquest servei se suma als ja existents a l'Ajuntament de Silla a través de la Regidoria de Benestar Social. Hi ha un conveni subscrit amb la Diputació de València i el Col·legi d'Advocats de València per donar assessorament jurídic gratuït als veïns i veïnes de Silla que ho necessiten sobre els préstecs i arrendaments de l'habitatge habitual (està en Carlet), i altre servei prestat per El Rogle, mediadors i advocacia Coop. Valenciana, que assisteix una vegada al mes en les dependències de Benestar Social. No obstant això, el Govern de Silla ha volgut millorar l'atenció front a la pujada de sol·licituds d'assistència per tal de prevenir amb més eficàcia els problemes legals dels veïns de Silla que es veuen en perill de perdre el seu habitatge.

La prestació de serveis d'assessorament jurídic, mediació, intermediació, i negociació sobre préstecs i arrendaments relatius a l'habitatge habitual es presten a Carlet i a Silla, depenent del servei que es requerisca, però cal demanar cita prèvia les dependències de Serveis Socials de l'Ajuntament de Silla.

A través d'aquest servei l'Ajuntament de Silla ha ajudat moltes famílies del nostre poble les quals, gràcies a la mediació, han aconseguit solucionar els greus problemes que suposa la despesa del pagament de la hipoteca, signar amb el banc un lloguer social o fer una dació en pagament.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167