Notícies
Portada > Actualitat > Notícies > Solució pionera a Silla al problema dels animals abandonats, ferits o malalts
Solució pionera a Silla al problema dels animals abandonats, ferits o malalts
24/03/2017
Solució pionera a Silla al problema dels animals abandonats, ferits o malalts
L'Ajuntament de Silla, l'Hospital Veterinario Valencia Sur, Stiching Let's Adopt International i la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Silla (SPAPS) han acordat un protocol d'actuació pioner a seguir davant d'un animal abandonat, ferit o malalt a Silla i que dóna solució a aquest problema.
protocol animal
protocol animal

Es tracta d’un acord molt important ja que implica a tots els agents existents al municipi que poden actuar en benefici dels animals que es troben en aquesta situació d’indefensió, alhora que defineix la responsabilitat de cadascun d’ells i reconeix la important tasca altruista que desenvolupen tant les entitats com les persones voluntàries al municipi en favor del benestar animal.

 

Qualsevol persona que detecte la presència d’un animal abandonat, ferit o malalt a Silla únicament ha de telefonar a la Policia Local al 961211718 i aquest protocol es posarà en marxa immediatament.

 

La Policia Local comprovarà si l’animal disposa de microxip identificatiu i, en cas afirmatiu, requerirà al seu propietari o propietària perquè es faça responsable de l’atenció de l’animal, sense perjudici de les possibles actuacions que se’n deriven d’acord amb la normativa vigent.

 

En el cas que l’animal no dispose de microxip, la Policia Local avisarà a l’Hospital Veterinario Valencia Sur, a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Silla i a l’empresa concessionària del servei de recollida d’animals perquè el traslladen a les instal·lacions de l’hospital veterinari. Els responsables de l’hospital valoraran l’estat de l’animal.

 

Si el seu estat és greu, les despeses de la intervenció i cura seran assumides per l’Hospital Veterinario Valencia Sur i Stiching Let’s Adopt International i aquesta última gestionarà la seua adopció.

 

Si l’estat de l’animal requerira només una intervenció lleu, les despeses de la intervenció i cura seran assumides per l’Hospital Veterinario Valencia Sur i després d’uns dies de recuperació, lliurarà l’animal a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Silla. Paral·lelament, per tal de previndre aquestes situacions, a Silla es realitzarà una campanya de conscienciació a favor de l’adopció i es crearà una base de dades amb les persones que estiguen disposades a acollir o adoptar els animals.

 

Es realitzaran els informes i el seguiment de tots i cascun dels casos que es produïsquen al municipi a partir de la seua aprovació i la corresponent campanya de conscienciació i sensibilització de la societat en la prevenció de l’abandonament i a favor de l’adopció i el respecte dels drets dels animals.

 

Aquest protocol és únic ja que fins ara no s’havia aconseguit un acord d’aquestes característiques en cap altre municipi i és un reflex de la política del govern local per convertir Silla en una ciutat amiga dels animals.

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167