Notícies
Portada > Actualitat > Notícies > La regidoria de participació convida les associacions a opinar sobre l'enquesta popular
La regidoria de participació convida les associacions a opinar sobre l'enquesta popular
31/01/2017
La regidoria de participació convida les associacions a opinar sobre l'enquesta popular
La data límit per a enviar els seus escrits serà dimarts 7 de febrer i s'haurà d'enviar per correu electrònic a participacio@silla.es
Arxius Associats
1
2
3
4

La Regidoria de Transparència, Comunitat i Participació convida les associacions de Silla a expressar la seua postura sobre les qüestions a decidir en la segona Enquesta Popular que se celebrarà del 20 al 24 de febrer sobre al destinació de les ajudes al refugiats siris, una qüestió d’ordenació vial i sobre la ratificació de l’ús del Centre Cívic inacabat del Parc de l’Estació. 

El Govern Local continua amb la clara intenció de promoure al màxim la participació ciutadana. Per aquest motiu, enguany  seguirem comptant amb el veïnat per decidir conjuntament.

La Regidoria de Transparència, Comunitat i Participació ha enviat a totes les associacions de Silla, cíviques i polítiques, un correu electrònic per tal de convidar-los a expressar la seua postura sobre aquestes qüestions. Aquestes postures seran publicades en la pàgina web i el Facebook de l'Ajuntament de Silla amb la intenció d’enriquir el debat i la deliberació pública de cara a l'enquesta popular, així com també incentivar la participació ciutadana al màxim.

Les preguntes de l'Enquesta Popular versaran sobre quina destinació donar-li a les donacions sòlidàries amb els refugiats siris, sobre quina freqüència aplicar al canvi de banda per estacionar els cotxes als carrers (als carrers on sols se pot aparcar en una banda) i sobre la ratificació de l’ús del centre cívic inacabat del Parc de l’Estació (donat que ja està projectat el nou Espai Jove al parc de l’Alteró com a Centre Juvenil i Infantil).

 

Les preguntes encara no estan definitivament tancades en la seua formulació i plantejament, però a hores d'ara l'últim esborrany és el que teniu a continuació. Potser aquestes preguntes siguen les definitives o potser que evolucionen a una versió definitiva millorada, però en qualsevol cas són, com a mínim, una mostra clara de com serà l'enquesta popular:

 

ENQUESTA POPULAR

PRIMERA QÜESTIÓ

L'Ajuntament de Silla ha arreplegat fins el moment 1325,97 € en el compte ES85 0081 1476 1000 0116 5920 (Banc Sabadell) per a ajudar els refugiats siris. Encara hi ha temps, per qui vullga, de col·laborar amb donacions. Com que no hi ha perspectives d'utilitzar eixos diners per acollir refugiats al nostre poble l'Ajuntament destinarà eixos diners a alguna entitat solidària de reconegut prestigi i solvència que ajude els refugiats siris. Se'ls farà la transferència en un termini no superior a un mes. 

PREGUNTA

Elegix la destinació assenyalant l'opció que preferixes:

1 - Desitge que eixos diners es destinen a entitats espanyoles que ajuden als pocs refugiats siris que han arribat a Espanya.

2 - Desitge que eixos diners es destinen a sostindre els camps de refugiats instalats en els països al voltant de Síria. 

SEGONA QÜESTIÓ

Als carrers del poble on es pot estacionar el cotxe en una sola banda hi ha costum d'alternar la banda d'estacionament cada primer de mes. Abans es feia cada quinze dies. Hi ha altres pobles on es fa cada 3 mesos. Com que no tothom hi està d'acord amb la freqüència de canvi de banda i és una qüestió de convivència que ens involucra pràcticament a tothom (els veïns que vivim en eixos carrers, els veïns que aparquem en eixos carrers i els veíns que circulem per eixos carrers, a peu o en vehicles) anem a decidir conjuntament la freqüència de canvi que preferim majoritàriament. Ordena preferencialment les diverses opcions (1 per a l'opció preferida, 2 per a l'opció preferida cas que la primera no fora possible, 3 per a la següent opció preferida en cas que la primera i la segona no fóren possibles, i aixina succesivament...). 

El cost d'aquesta mesura és pràcticament nul perquè tan sols hi hauria que canviar les enganxines en les senyals.

PREGUNTA

Desitge que la freqüència del canvi de banda del carrer on s'aparquen els cotxes siga de

1 - 15 dies

2 - un mes

3 - dos mesos

4 - tres mesos

5 - quatre mesos

6 - sis mesos

 

TERCERA QÜESTIÓ

En la primera Enquesta Popular decidírem conjuntament sobre l'ús dels Centres Cívics inacabats del Parc de l'Alteró i del Parc de l'Estació. Es va determinar que els dos es destinaren a Centre Social i Juvenil. Seguint el mandat popular, el centre cívic del Parc de l'Alteró està ja projectat i pressupostat i es convertirà en un nou Espai Jove per al poble. Si per cada centre haguérem votat un ús diferent aleshores no hi hauria cap dubte. 

Però no podem estar segurs quants dels qui votaren el mateix ús per als dos centres cívics considera que hi ha prou amb un. Caldria, per tant, assegurar-nos si volem dos Espais Joves o si preferim destinar el Centre Cívic inacabat del Parc de l'Estació a una altra cosa. En l'ordenació preferencial de la primera Enquesta Popular, el veïnat vàrem determinar que el segon ús preferit per a aquest edifici inacabat era el de "Local d'esdeveniments per a llogar al veïnat i associacions".

Però com que no podem estar segurs que la majoria dels qui votàrem el mateix ús per als dos centres cívics no creguem que hi ha suficient amb un sol Centre Juvenil i Infantil, aleshores ara anem a assegurar-nos si, efectivament, volem dos Espai Joves o si en tenim prou amb un i preferim destinar el Centre Cívic inacabat del Parc de l'Estació per a «Local d'esdeveniments per a llogar al veïnat i associacions», el qual va ser el segon ús més preferit per a aquest centre cívic inacabat en la primera Enquesta Popular. 

PREGUNTA

Desitge destinar el Centre Cívic inacabat del Parc de l'Estació a: 

1 - Centre Juvenil i Infantil

2 - Local d'esdeveniments per a llogar al veïnat i associacions

QUARTA QÜESTIÓ

Fes les propostes de millora per al poble que consideres més urgents e importants: 

QUINTA QÜESTIÓhttps://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Indica quines qüestions voldries que se preguntaren en la tercera Enquesta Popular

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167