Notícies
Portada > Actualitat > Notícies > COM DESFER-SE DELS MOBLES USATS, D'ELECTRODOMÈSTICS QUE JA NO NECESSITEM I D'ALTRES RESIDUS VOLUMINOSOS?
COM DESFER-SE DELS MOBLES USATS, D'ELECTRODOMÈSTICS QUE JA NO NECESSITEM I D'ALTRES RESIDUS VOLUMINOSOS?
28/07/2016
COM DESFER-SE DELS MOBLES USATS, D'ELECTRODOMÈSTICS QUE JA NO NECESSITEM I D'ALTRES RESIDUS VOLUMINOSOS?
Si tots hi col·laborem, mantindrem Silla més neta.
mobles
mobles

 

Què podem fer?

 

·      Donar-los a una altra persona que ho necessite.

 

·      Posar-se en contacte amb un col·lectiu social i sense ànim de lucre de la nostra zona:

 

        El Cuc. Centre de Recuperació Cooperativa (961591448).

 

·      Telefonar al Servei de Recollida Gratuït de l’Ajuntament de Silla. Tel. 961200116

Dia de recollida: dimecres de matí.

 

·      Portar-los a l’Ecoparc de Silla (c/ Massanassa, 7. Pol. industrial de l’Aliaga)

Dilluns a divendres: de 9 a 14 i de 16 a 18 hores

Dissabte: de 9 a 14 hores

Diumenge: tancat

 

Què no hem de fer mai?

 

·         Abocar-los incontroladament en solars, descampats, etc.

 

·         Abandonar els elements a la via pública sense avisar al Servei de Recollida Gratuït de l’Ajuntament o traure’ls un dia que no siga dimecres de matí.

 

·         Deixar els elements a la vorera de manera que impedisquen el pas dels vianants o que suposen un perill.

 

 «Si tots hi col·laborem, mantindrem Silla més neta.»

 

«Qui infringisca la normativa vigent, serà sancionat.»

 


¿CÓMO DESHACERNOS DE LOS MUEBLES USADOS, DE ELECTRODOMÉSTICOS QUE YA NO NECESITAMOS Y DE OTROS RESIDUOS VOLUMINOSOS?

 

¿Qué podemos hacer?

 

·      Donarlos a otra persona que lo necesite.

 

·      Ponerse en contacto con un colectivo social y sin ánimo de lucro de nuestra zona:

 

        El Cuc. Centro de Recuperación Cooperativa (961591448).

 

·      Telefonear al Servicio de Recogida Gratuito del Ayuntamiento de Silla. Tel. 961200116

Día de recogida: miércoles por la mañana.

 

·      Llevarlos al Ecoparque de Silla (c/ Massanassa, 7. Pol. industrial de la Aliaga)

Lunes a viernes: de 9 a 14 y de 16 a 18 horas

Sábado: de 9 a 14 horas

Domingo: cerrado

 

¿Qué no hemos de hacer nunca?

 

·         Tirarlos incontroladamente en solares, descampados, etc.

 

·         Abandonar los muebles en la vía pública sin avisar al Servicio de Recogida Gratuito del Ayuntamiento o sacarlos un día que no sea miércoles por la mañana.

 

·         Dejar los muebles en la acera de manera que impidan el paso de los peatones o que supongan un peligro.

 

«Si todos colaboramos, mantendremos Silla más limpia.»

 

«Quien infrinja la normativa vigente, será sancionado.»

 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167