Notícies
Portada > Actualitat > Notícies > Aprovació del Reglament de participació ciutadana
Aprovació del Reglament de participació ciutadana
11/01/2016
Aprovació del Reglament de participació ciutadana
Aquest reglament amplia les possibilitats de participació ciutadana i va ser aprovat pel Ple en el mes de desembre.

El Reglament de Participació de l’Ajuntament de Silla, aprovat al passat Ple de desembre, recull els drets en matèria de participació ciutadana dels que disposen els veïns i veïnes de Silla: el dret a la participació, a la informació, a la iniciativa ciutadana; el dret de petició i d’audiència; el dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments, així com el dret d’intervenció en les sessions públiques municipals.

 

Cal destacar que s’amplien les opcions per a la participació ciutadana donant la possibilitat de convocar enquestes populars amb 100 firmes de veïns i veïnes de Silla que un grup promotor recopile. També amb la possibilitat que una persona particular puga intervindre en el Ple de l’Ajuntament en la ronda d’intervencions dels grups polítics prèvia a la votació d’un punt de l’ordre del dia. A més, es preveu la possibilitat de col·laborar amb l'Ajuntament aportant temps, treball o recursos propis per a dur a terme projectes o intervencions d'interés comunitari.

 

Aquesta pionera iniciativa reglamentària al poble és, segons el regidor de Participació Ciutadana, Salva Mestre, «un punt de partida per a desenvolupar decididament la participació política de tot el veïnat amb estratègies de participació ciutadana periòdiques i continues mitjançant consells de veïns, grups de debat ciutadà, reunions informatives, etc. La possibilitat de fer enquestes populars és, potser, el més espectacular, però també és d’una enorme importància convocar reunions informatives amb els veïns, realitzar processos de pressupostos participatius així com celebrar consells de veïns on puguem parlar, conversar i deliberar sobre les qüestions que ens afecten i ens importen a tots com a poble, des de propostes concretes de tot tipus fins a l’elaboració de visions estratègiques globals del municipi».

 

Aquest reglament entrarà en vigor una vegada transcorreguts 15 dies hàbils des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167