Manual d'estil
Portada_manual
MANUAL D'ESTIL I DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA AMB LLENGUATGE INCLUSIU (SILLA)

La qualitat en l’expressió lingüística hauria de ser una de les exigències de qualsevol administració. Una bona comunicació és essencial per a donar una bona imatge de nosaltres i de la nostra organització. Per aquest motiu, cal saber redactar bé, amb eficàcia, coherència i correcció i, sobretot, hem de pensar en les persones a les quals servim.

El llenguatge administratiu és la via a través de la qual ens comuniquem i transmetem com és la nostra administració.

El manual té com a objectius: millorar la imatge dels textos amb un disseny coherent i unificat; millorar la qualitat lingüística amb un llenguatge clar, entenedor i inclusiu, i facilitar models de documents que faciliten la feina diària del personal de l’Administració.

Aquest manual és un primer pas per promoure un llenguatge administratiu senzill i inclusiu propi d’una administració del segle xxi que ha d’estar al servei de la ciutadania i, per tant, aquesta ha d’entendre el que l’Administració li diu i ha de ser respectuosa amb les dones i els homes.

Enllaç:
Manual d'estil i documentació administrativa amb llenguatge inclusiu de l'Ajuntament de Silla
10 recomanacions per a redactar millor

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167