Llenguatge administratiu

Power point
Models de documents administratius (universitats valencianes i AVL) ppsx

Bibliografia

Manual d'estil i documentació administrativa amb llenguatge inclusiu. Ajuntament de Silla
Guia per a usar un llenguatge igualitari en l'Administració local. Silla

Manual de documents i llenguatge administratiu. Universitats valencianes

Manual de documentació administrativa. AVL
Manual d'estil. Ajuntament de Mataró
Elaboració de documents administratius. Diputació de Barcelona

Documentació jurídica i administrativa. Generalitat de Catalunya

Redacció i presentació d'informes. Manual de consulta. Diputació de Barcelona

Material didàctic per a cursos de llenguatge administratiu. Generalitat de Catalunya
Curs de llenguatge jurídic. Generalitat de Catalunya

Criteris lingüístics per als usos institucionals de les universitats valencianes

Criteris lingüístics del Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

Criteris de redacció de documents jurídics i administratius. Generalitat de Catalunya

Criteris de majúscules i minúscules. Generalitat de Catalunya
Llenguatge administratiu. Recomanacions d’ús. Universitat Politècnica de València
Majúscules i minúscules. Generalitat de Catalunya

Criteris de llenguatge no sexista. Ajuntament de Vila-real
Guia d'ús per a un llenguatge igualitari. Universitat de València
Recomanacions per a un ús no sexista del llenguatge. UPF

Documents administratius de la Universitat Pompeu Fabra

Llenguatge administratiu de la UOC


Cursos d'autoaprenentatge
Curs de Llenguatge Administratiu Valencià
Autoaprenentatge de llenguatge jurídic

Vocabularis
Vocabulari de dret administratiu
Vocabulari administratiu (val-cast)
Vocabulari de terminologia jurídica (cast-val)

Formularis
Formularis del CICAC

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167