Drets lingüístics i legislació
davant
dret lingüístics darrere
 LUEV                 El valencià, llengua pròpia i oficial

D’acord amb la Constitució espanyola de 1978 i l’Estatut d’Autonomia, el valencià és llengua oficial. Per tant, podem usar-lo sempre, en qualsevol situació i davant qualsevol persona, entitat o institució.

El valencià, a més d'oficial, és la llengua pròpia dels valencians. Segons el mateix Estatut d'Autonomia i la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, podem demanar que siga la llengua normal de l'Administració, és a dir, aquella en què s'han de desenvolupar totes les seues activitats. 

Als enllaços següents podeu trobar la legislació més rellevant que tracta, d'una manera o d'altra, l'ús del valencià o els drets lingüístics en l'administració, l'ensenyament, la ciutadania...

El Reglament municipal sobre l’ús i la normalització del valencià al municipi de Silla
La Llei d’ús i ensenyament del valencià (LUEV)
L'Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana (2006)
La Constitució espanyola (article 3)
La Declaració universal de drets lingüístics

Així mateix, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en el vinté aniversari de la LUEV, va fer una anàlisi i un estudi d'aquesta llei des del punt de vista de la seua elaboració i posterior desplegament.

LUEV. Elaboració i desplegament
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167