Ordenanzas
Portada > Serveis Municipals > Urbanismo > Ordenanzas > Ordenança reguladora dels horts socials municipals
jueves, 10 de noviembre de 2016
Ordenança reguladora dels horts socials municipals
Aquesta ordenança té per objecte regular el règim jurídic de les llicències d'ús privatiu del domini públic atorgades per l'Ajuntament de Silla sobre horts socials municipals de titularitat municipal al terme de Silla, exclusivament pel seu conreu agrícola amb destinació a l'autoconsum, el contingut dels drets i les obligacions que han de complir les persones beneficiàries d'aquestes llicències i el règim de licitació i adjudicació d'aquestes.
Archivos asociados
16 16 (276 KB)
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167