Agenda
Portada > Serveis Municipals > Urbanismo > Agenda > Informació pública canvis substancials Modificació Puntual 14 Pla General
19/11/2019
Informació pública canvis substancials Modificació Puntual 14 Pla General
Conforme el que preveu l'article 53 de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, i d’acord amb el Decret 1513/2019 de l’ajuntament de Silla, es sotmet a informació pública i audiència als interessats, els canvis substancials de la versió final de la modificació puntual núm. 14 del Pla General, pel termini de 20 dies hàbils.
A tal efecte, s'adjunta la documentació que acompanya a l'expedient.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167