Urbanismo
VENTA DE SANT ROC - OFICINA TÈCNICA MUNICIPAL
20180510_110723
Dirección: Av. Alacant, núm. 154
Telèfon: 96 121 97 93
Horari: Atenció al públic. TERRITORI - URBANISME Arquitecte municipal - Arquitecta tècnica municipal DIMARTS de 10 a 14 h. DIJOUS de 10 a 14h.

Restes del conjunt edificatori format per una posada i una ermita mitjeval proveïda d’una Casa Abadia adjunta, ja desaparegudes. Respón a la tradicional alqueria del segle XVIII cercada lateralment per una tanca de pedra i un hort, destacant les construccions decoratives, els enreixats metàl·lics, els taulells dibuixats, escultures i pintures murals.

 Al 1905 s’afegirà el degollador municipal que havia estat desplaçat de la població, també desaparegut

Ordenanzas

Ordenança reguladora dels horts socials municipals

Aquesta ordenança té per objecte regular el règim jurídic de les llicències d'ús privatiu del domini públic atorgades per l'Ajuntament de Silla sobre horts socials municipals de titularitat municipal al terme de Silla, exclusivament pel seu conreu agrícola amb destinació a l'autoconsum, el contingut dels drets i les obligacions que han de complir les persones beneficiàries d'aquestes llicències i el règim de licitació i adjudicació d'aquestes.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167