Patrimonio arquitectónico
Antic Col·legi SAGRADA FAMILIA

Antic Col·legi SAGRADA FAMILIA

Es tracta d'un antic palau que conserva la volumetria i façana primitiva, amb una ornamentació senzilla. Fou manat edificar al sequer de les antigues almàsseres comunals per D. Francisco Niederleytner Zamora, propietari de l'empresa "Abonos El Toro" com a residència familiar. Al 1918 fou permutat i entrà en funcionament el Col·legi-Asil de les Monges de Sant Vicent de Paül, funcionant finalment com una escola de xiques.
ANTIGA CASA CORREUS

ANTIGA CASA CORREUS

s. XVIII Una de les poques construccions neoclàssiques que ens ocupen. La simetria de la façana, l'ordre i la proporció dels buits, l'ús de la pedra en motllures, les baranes dels balcons, ràfec de coberta, tenen un gran valor com a exemple únic d'edifici neoclàssic. Es tracta d'una de les poques construccions de l'época que es conserven. La seua importància ve donada per ser la residència d'un arrendatari que representava al Comendador de l'Ordre de Montesa.
C/València, 4

C/València, 4

Principis s. XX Edifici construït sobre el primer hostal de Silla, ja documentat al segle XV com "hostalis plasea", al segle XVII com a "Hostal de Sant Andrés", i al segle XIX com a "Mesón de Don Juan Julián". Posteriorment, a l'hort adjacent s'acollirà el cinema d'estiu que, al 1940 encara conservaba el safareig i la sènia originals.
CASA DE LA FONT DE LA BÀSCULA

CASA DE LA FONT DE LA BÀSCULA

Principis s. XX Feta per un notari, amb voluntat de construir un "palauet" Es tracta d'una típica casa modernista burgesa, amb decoració molt profusa i ostentosa: mascarons mitològics, decoració vegetal, garlandes, etc. Cal destacar els estucs i les formes híbrides de la barana superior. Al coronament de la barana apareixen dos atlants. Al mirador apareix una decoració de garlandes, típica del modernisme. Baix de les finestres, abunden els motius decoratius on apareixen banyes d'abundància. Ambdós costats de l'entrada apareixen caps mitològics i a la façana del c/Port cal destacar els distints mascarons decoratius.
CASA DE PERA

CASA DE PERA

Coneguda també com a La Casa de les Catarres, fou abans l'antiga fleca i tenda de La Senyoria, funcionant al Segle XIX com a Taula de Prèstecs i seu de la Sociedad Bienechora. Al seu corral s'ha trobat sobrepossat superficialment un paviment de llosetes de fang cuit d'època romana.
Pág. 1 de 3    Ver todos
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167