Taxes

Ordenança reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua

Última modificació publicada en el BOP 29/12/2017

Ordenança reguladora de la Taxa de Clavegueram

Última modificació publicada en el BOP 29/12/2017

Taxa per recollida de residuos sòlids urbans.

Última modificació BOP 29/12/2017

Taxa cementeri municipal

Última modificació BOP 30/10/2017

Taxa per ocupació de la via pública. Mercat ambulant

Els rebuts domiciliats se carregaran en el compte bancari el dia 1 d'octubre

Taxa per expedició de documents administratius

Última modificació BOP 29/12/2017

Taxa captura i diposit de gossos vagabunds

Última modificació BOP 29/12/2017

Taxa relativa a l'ocupació i la habitabilitat.

Última modificació 29/12/2017
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167