Actualitat
Portada > Serveis Municipals > Salud pública > Actualitat > mesures de prevenció davant el mosquit tigre
mesures de prevenció davant el mosquit tigre
01/07/2019
mesures de prevenció davant el mosquit tigre
mesures per evitar-ne la proliferació i per prevenir o bé per actuar davant una picada
19105839_1750226921659407_4146837168764222573_n
43354549_2339317729416987_2001122230683041792_n
Davant l’arribada de l’estiu i les altes temperatures, la Regidoria de Salut publica de l’ Ajuntament de Silla recorda als ciutadans i ciutadanes algunes mesures de prevenció davant el mosquit tigre. Es tracta de mesures per evitar-ne la proliferació i per prevenir o bé per actuar davant una picada, atès que la proliferació de mosquits tigre s’incrementa, especialment a zones urbanes i es calcula que més del 90% d'espais on cria són privats.#SalutPublica #MosquitTigre

QUÈ ÉS EL MOSQUIT TIGRE?

Espècie de mosquit (Aedes albopictus) d’entre 2 i 10 mm negre i amb ratlles blanques al capdavant, cos i potes. Amb presència creixent en diferents municipis de la Comunitat, és un mosquit urbà que aprofita punts d’aigua estancada per a reproduir-se.

 

INTERÉS SANITARI

Potencial transmissor de més de 22 malalties infeccioses (possibilitat molt baixa) però amb precaució. A més, és una espècie que produïx múltiples picadures que poden ser molt molestes per la coentor que generen.

 

REPRODUCCIÓ

Les femelles ponen uns 80 ous cada 5-6 dies en les parets de recipients xicotets, de manera que quan puja el nivell de l’aigua s’inunden i ixen les larves. En la pràctica estos ous són tan xicotets com una mota de pols i, per tant, a simple vista passen desapercebuts.

 

ACTIVITAT

Període de major activitat entre maig i novembre, ambdós inclosos. Però variable segons el clima, ja que en baixes temperatures queden ous en hibernació a l’espera de condicions idònies per a eclosionar.

 

PRECAUCIONS
  • Cobrir, buidar o posar boca per avall qualsevol recipient que puga acumular aigua: poals, joguets, pitxers, cendrers...
  • Buidar i llevar els recipients d’aigua de pluja (tests) o cobrir amb tela mosquitera espessa els recipients d’aigua que no es puguen buidar.
  • Mantindre cobertes les piscines mentres no s’utilitzen. ·Vigilar les basses xicotetes i buidar-les setmanalment (aconsellable tapar-les amb tela mosquitera)
  • Cobrir pous, cisternes, tancs o barrils d’aigua.
  • Tapar forats dels troncs i branques dels arbres, amb terra d’arena i vigilant que no s’hi acumule aigua.

     

PICADURES

El mosquit tigre té una clara preferència i activitat quan ix i es pon el sol. Pot veure’s afectada qualsevol zona del cos, si bé com el mosquit tigre es mou preferentment prop del sòl, les cames solen ser les més afectades.

El moment de la picadura sol passar desapercebut, és la reacció posterior la que sol produir molèsties: relleu de la pell (pàpula), enrogiment, picor i desfici que poden durar uns quants dies. Este procés és la reacció del cos a la saliva injectada pel mosquit.

Els mosquits es guien bàsicament per les olors. Alguns compostos emesos per la pell poden resultar més atractius que altres i poden variar entre les persones. En realitat totes les persones poden ser susceptibles de picadures però algunes no se n’adonen perquè no desenrotllen cap tipus de reacció.

Com davant de qualsevol altra picadura, la primera cosa que ha de fer és llavar amb aigua i sabó i desinfectar bé la zona de la picadura i si persistixen les molèsties consulte el seu metge sobre el tractament simptomàtic que ha d’utilitzar.

 

PROTECCIÓ

Solen trobar-se i picar sobretot en l’exterior. Però si volem disminuir la presència en l’interior de les vivendes podem col·locar teles mosquiteres en les finestres i dispensadors d’insecticida connectats a la llum. Els insecticides domèstics eficaços contra mosquits són també eficaços contra el mosquit tigre, però la seua acció en l’exterior és menys eficient. No hi ha evidència sobre l’eficàcia dels aparells d’ultrasons.

La roba ha de deixar les menors parts del cos exposades (evitar pantalons o faldes curts), utilitzar mànegues llargues i pantalons ajustats als turmells. El color de la roba no pareix exercir cap influència sobre la protecció, però sí el gruix de la tela.

 

ÚS DE REPEL·LENTS

Les locions repel·lents contra mosquits són també eficaces contra el mosquit tigre. El DEET i l’icaridin a concentracions iguals o superiors al 20% són les alternatives més adequades per a evitar les picadures d’este mosquit; no obstant això, consulteu el vostre metge o farmacèutic.

Cal utilitzar el repel·lent sempre en l’exterior i en espais oberts durant el temps necessari, i complir estrictament les instruccions d’ús, especialment el nombre d’aplicacions diàries permeses.

No s’han d’aplicar en xiquets menors de 2 anys. En xiquets majors, s’ha d’evitar l’aplicació sempre que siga possible, i mai s’han d’aplicar a les mans, ja que els xiquets se les posen a la boca i als ulls. No és aconsellable aplicar-los en la roba.

Quan ja no siga necessari el repel·lent, s’ha de netejar la pell amb aigua i sabó.

Si es presenta algun tipus de reacció en la pell, s’ha de llavar la zona amb aigua i sabó i consultar un professional sanitari.

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167