Oferta pública de ocupación

BASES CONVOCATÒRIA MONITOR/A CAMPANYA ESTIU 2021

Bases convocatòria monitor/a de temps lliure campanya d'estiu i monitor/a d'escoles d'estiu esportiu

BASES CONVOCATÒRIA TÈCNIC/A INSPECTOR/A DE CARRER

Bases per al procés de selecció per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a inspector/a de carrer

BASES CONVOCATÒRIA URGENT PROFESSOR/A DE GUITARRA

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONVOCATÒRIA URGENT INTERINA DE PROFESSOR/A DE GUITARRA PER A L'OALCPM

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA. AMPLIACIÓ CEMENTERI MUNICIPAL

termini de 20 dies hàbils. (Fins al 16 de febrer)

BASES CONVOCATÒRIA URGENT PROFESSOR/A DE TROMPA

Bases específiques per a la convocatòria urgent interina de professor/a de trompa

BASES I CONVOCATÒRIA COORDINADOR/A DE BENESTAR SOCIAL

Bases i convocatoria per a la millora d'ocupació del lloc de treball de coordinador/a de Benestar Social

BASES I CONVOCATÒRIA BORSA TREBALL, AUXILIAR DE TURISME

Bases i convoctòria per a la formació d'una borsa de treball (personal no permanent), d'Auxiliar de Turisme

BASES I CONVOCATÒRIA BORSA TREBALL, TÈCNIC/A DE TURISME

Bases i convocatòria per a la formació d'una borsa de treball (personal no permanent) de Tècnic/a de Turisme

BASES REGULADORAS DEL I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "LA ALBUFERA: NATURALEZA Y CULTURA"

Requisitos para participar en el I Concurso de fotografía "La albufera: naturaleza y cultura"

actes de selecció del equip docent i directiu del taller d'ocupació Silla en Marxa IV

actes de selecció del equip docent i directiu del taller d'ocupació Silla en Marxa IV

actes de selecció del equip docent i directiu del taller d'ocupació Descobrim Silla

actes de selecció del equip docent i directiu del taller d'ocupació Descobrim Silla

BASES I CONVOCATÒRIA PER PROVEIR DUES PLACES D'OFICIAL/A DE LA PL PER PROMOCIÓ INTERNA

Bases que regiran la convocatòria per proveir en propietat dues places d'oficial de la policía local, mitjançant promoció interna.

BASES D'OFICIAL/A DE PINTURA

Bases i convocatòria per a la selecció de personal no permanent (oficial/a de pintura)

BASES ESPECÍFIQUES CONVOCATÒRIA URGENT PROFESSOR/A DE TUBA

Bases especifiques per a la convocatòria urgent interina de profesor/a de tuba

DIPU ET BECA

Bases per a la concessió de beques de formació "La Dipu et Beca" en el marc del programa: Practiques formatives per a joves de la Diputació de València

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA DE TREBALL DE MONITOR/A D'ESTIU I UNA BORSA DE MONITOR/A D'ESCOLES D'ESTIU ESPORTIU

Bases aplicables a la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de monitor per a la campanya d'estiu i una borsa de treball de monitor/a d'escoles d'estiu esportiu. Llistats amb la puntuació dels resultats obtinguts.

BASES CONVOCATÒRIA AGENT POLICIA LOCAL. PROCÉS CONSOLIDACIÓ I ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL

Bases aplicables a la convocatòria per cobrir una plaça d'agent de la policia local (procés de consolidació i estabilització d'ocupació temporal)

BASES I CONVOCATÒRIA: PROVISIÓ 1 PLAÇA DE COMISSARI/ÀRIA, PROMOCIÓ INTERNA

BASES APLICABLES A LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE COMISSARI/ÀRIA, PER PROMOCIÓ INTERNA

BASES I CONVOCATÒRIA PROVISIÓ LLOC DE TREBALL TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Bases i convocatoria per a la provisió del lloc de treball de tècnic/a de gestió de promoció económica, per promoció interna

BASES CONVOCATÒRIA INTERNA TÈCNIC/A DE JOVENTUT

Bases aplicables a la convocatoria interna per al nomenament provisional, per millora d'ocupació, d'un/a tècnic/a de Joventut.

BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN EL PROCÉS DE SELECCIÓ, COM A PERSONAL FUNCIONARI EN PROPIETAT, DE CINC PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL

Bases del procés de selecció de cinc places d'agent de la Policia local, vacants en la plantilla de l'Ajuntament de Silla, cuatre per torn lliure i una per torn de mobilitat.

CONVOCATÒRIA I BASES BORSA TREBALL PROFESSOR/A CASTELLÀ

SELECCIÓ PERSONAL NO PERMANENT: BORSA DE TREBALL PROFESSOR/A CASTELLÀ. ANUNCI RESULTATS MÈRITS I ENTREVISTA

CONVOCATÒRIA I BASES BORSA TREBALL PROFESSOR/A VALENCIÀ

SELECCIÓ PERSONAL NO PERMANENT: BORSA DE TREBALL PROFESSOR/A DE VALENCIÀ. RESULTATS FINALS

CONVOCATÒRIA I BASES BORSA TREBALL ASSESSOR JURÍDIC

Anunci: resolució d'al·legacions a la fase de concurs de la borsa de treball d'assessor/a jurídic/a a l'Àrea de Benestar Social

DIPU ET BECA 2018

CONVOCATÒRIA BEQUES DE FORMACIÓ DIPU ET BECA 2018 ANUNCI BAREMACIÓ MÈRITS. RELACIÓ DEFINITIVA

CONVOCATÒRIA PERSONAL AUXILIAR AJUDA A DOMICILI

Resultats fase oposición, fase concurs i entrevista

BASES CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL DE PROFESSOR/A SAXÒFON

Anunci. Acta resolució d'al·legacions Anunci resultats finals

BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR, D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

ANUNCI RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS A LA PUNTUACIÓ FINAL. DECRET CONSTITUCIÓ BORSA AUXILIARS, ADMINISTRACIÓ GENERAL

BECA DIPUTACIÓ MODALITAT POST

RESULTATS DE LA BAREMACIÓ DE LA BECA DE LA DIPUTACIÓ MODALITAT POST

BASES CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL NO PERMANENT (TÈCNIC/A DE PARTICIPACIÓ)

ANUNCI RESOLUCIÓ CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE PARTICIPACIÓ

BASES CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL AUXILIAR DE BIBLIOTECA

CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR DE BIBLIOTECA: RESOLUCIÓ

BORSA DE TREBALL DE PSICÒLEG/PSICÒLOGA

ANUNCI RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS A LA PUNTUACIÓ FINAL

BORSA DE TREBALL DE TREBALLADOR-A SOCIAL

ANUNCIS: ACTA RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS i ACTA ERRADES ARITMÈTIQUES

BORSA DE TREBALL D'EDUCADOR-A SOCIAL

Borsa de treball d'educador-a social Anunci ordre borsa

BORSA DE TREBALL D'AGENTS DE LA POLICIA LOCAL

Constitució borsa de treball d'agents de la policía local

BORSA DE TREBALL DE PERSONAL NO PERMANENT (TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ)

ANUNCI RESOLUCIÓ CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ

EDUCADOR-A/MONITOR-A CAMPANYES DE TEMPS LLIURE ESTIVALS

AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL D'EDUCADOR-A/MONITOR-A PER AL LLOC ESPECÍFIC PER A CAMPANYES DE TEMPS LLIURE ESTIVALS

La Dipu et beca 2017

La Dipu et beca 2017

Convocatòria interina de professor/a de tuba

Bases per a la convocatòria interina de professor/a de tuba

Programa extraordinari d'Ocupació Municipal d'Emergència Social 2017

Bases i sol·licitud: Programa extraordinari d'ocupació municipal d'emergència social 2017

CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE TRES PLACES (2 OFICIALS/ES DE VIES I OBRES I 1 CONDUCTOR/A AJUDANT DE VIES I OBRES)

ANUNCI RESULTATS FINALS DE LA FASE D'OPOSICIÓ I DE LA FASE DE CONCURS ANUNCI INTERPOSICIÓ RECURS D'ALÇADA

BORSA DE TREBALL D'ENGINYER/A TÈCNIC/A

Resultat fase de concurs i entrevista. Resultat final

BASES GENERALS PROVES SELECTIVES

Publicació en el BOP núm. 188 de 9-VIII-2014, sobre esmena errada punt 3.6 Borsa de Treball

CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA COBERTURA DE 2 PLACES DE VIGILANTS RURALS.

ÚLTIM DIA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 24 de juny 2011
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167