Oferta pública de ocupación

CONVOCATÒRIA I BASES BORSA TREBALL ASSESSOR JURÍDIC

Anunci: resolució d'al·legacions a la fase de concurs de la borsa de treball d'assessor/a jurídic/a a l'Àrea de Benestar Social

DIPU ET BECA 2018

CONVOCATÒRIA BEQUES DE FORMACIÓ DIPU ET BECA 2018 ANUNCI BAREMACIÓ MÈRITS. RELACIÓ DEFINITIVA

CONVOCATÒRIA PERSONAL AUXILIAR AJUDA A DOMICILI

Resultats fase oposición, fase concurs i entrevista

BASES CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL DE PROFESSOR/A SAXÒFON

Anunci. Acta resolució d'al·legacions Anunci resultats finals

BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR, D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

ANUNCI RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS A LA PUNTUACIÓ FINAL. DECRET CONSTITUCIÓ BORSA AUXILIARS, ADMINISTRACIÓ GENERAL

BECA DIPUTACIÓ MODALITAT POST

RESULTATS DE LA BAREMACIÓ DE LA BECA DE LA DIPUTACIÓ MODALITAT POST

BASES CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL NO PERMANENT (TÈCNIC/A DE PARTICIPACIÓ)

ANUNCI RESOLUCIÓ CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE PARTICIPACIÓ

BASES CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL AUXILIAR DE BIBLIOTECA

CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR DE BIBLIOTECA: RESOLUCIÓ

BORSA DE TREBALL DE PSICÒLEG/PSICÒLOGA

ANUNCI RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS A LA PUNTUACIÓ FINAL
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167