Oferta pública de ocupación

BASES ESPECÍFIQUES CONVOCATÒRIA URGENT PROFESSOR/A DE TUBA

Bases especifiques per a la convocatòria urgent interina de profesor/a de tuba

DIPU ET BECA

Bases per a la concessió de beques de formació "La Dipu et Beca" en el marc del programa: Practiques formatives per a joves de la Diputació de València

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA DE TREBALL DE MONITOR/A D'ESTIU I UNA BORSA DE MONITOR/A D'ESCOLES D'ESTIU ESPORTIU

Bases aplicables a la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de monitor per a la campanya d'estiu i una borsa de treball de monitor/a d'escoles d'estiu esportiu. Llistats amb la puntuació dels resultats obtinguts.

BASES CONVOCATÒRIA AGENT POLICIA LOCAL. PROCÉS CONSOLIDACIÓ I ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL

Bases aplicables a la convocatòria per cobrir una plaça d'agent de la policia local (procés de consolidació i estabilització d'ocupació temporal)

BASES I CONVOCATÒRIA: PROVISIÓ 1 PLAÇA DE COMISSARI/ÀRIA, PROMOCIÓ INTERNA

BASES APLICABLES A LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE COMISSARI/ÀRIA, PER PROMOCIÓ INTERNA

BASES I CONVOCATÒRIA PROVISIÓ LLOC DE TREBALL TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Bases i convocatoria per a la provisió del lloc de treball de tècnic/a de gestió de promoció económica, per promoció interna

BASES CONVOCATÒRIA INTERNA TÈCNIC/A DE JOVENTUT

Bases aplicables a la convocatoria interna per al nomenament provisional, per millora d'ocupació, d'un/a tècnic/a de Joventut.

BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN EL PROCÉS DE SELECCIÓ, COM A PERSONAL FUNCIONARI EN PROPIETAT, DE CINC PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL

Bases del procés de selecció de cinc places d'agent de la Policia local, vacants en la plantilla de l'Ajuntament de Silla, cuatre per torn lliure i una per torn de mobilitat.

CONVOCATÒRIA I BASES BORSA TREBALL PROFESSOR/A CASTELLÀ

SELECCIÓ PERSONAL NO PERMANENT: BORSA DE TREBALL PROFESSOR/A CASTELLÀ. ANUNCI RESULTATS MÈRITS I ENTREVISTA

CONVOCATÒRIA I BASES BORSA TREBALL PROFESSOR/A VALENCIÀ

SELECCIÓ PERSONAL NO PERMANENT: BORSA DE TREBALL PROFESSOR/A DE VALENCIÀ. RESULTATS FINALS
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167