Oferta pública de ocupación
Portada > Serveis Municipals > Oferta pública de ocupación > BASES CONVOCATÒRIA URGENT PROFESSOR/A DE TROMPA
BASES CONVOCATÒRIA URGENT PROFESSOR/A DE TROMPA
Bases específiques per a la convocatòria urgent interina de professor/a de trompa
Archivos Asociados
16 16 (531 KB)
16 16 (346 KB)
16 16 (4,22 MB)
16 16 (816 KB)
16 16 (415 KB)
16 16 (423 KB)
16 16 (405 KB)
16 16 (503 KB)
16 16 (682 KB)
- Bases de la convocatòria per a professor/a de trompa

- Publicació de l'extracte de la convocatòria al BOP de València de 17/09/2020

- Sol·licitud d'admissió a proves

AVÍS: Es comunica a totes les persones interessades que, aquelles que presenten la documentació a través de la seu electrònica hauran d'aportar la documentació original el dia que es celebren les proves especificades a les bases que regeixen aquest procediment, per tal de poder compulsar-les.

- Anunci llista definitiva aspirants admesos i exclosos i data del primer exercici, valencià

- Anunci resultats primer exercici, valencià. Convocatoria prova pràctica, fase a)

- Anunci dels resultats de la fase a) de la prova pràctica. Data de la revisió i covocatòria de la fase b) de la prova pràctica.

-Anunci dels resultats de la fase b) de la prova pràctica. Data de la revisió i convocatoria per a l'entrevista.

- Anunci dels resultats de la fase d'oposició i de la fase de concurs

- Resolució al·legacions: Anunci resultats definitius fase oposición i fase concursMinisterio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167