Oferta pública de ocupación
Portada > Serveis Municipals > Oferta pública de ocupación > BASES I CONVOCATÒRIA COORDINADOR/A DE BENESTAR SOCIAL
BASES I CONVOCATÒRIA COORDINADOR/A DE BENESTAR SOCIAL
Bases i convocatoria per a la millora d'ocupació del lloc de treball de coordinador/a de Benestar Social
Archivos Asociados
16 16 (500 KB)
16 16 (317 KB)
16 16 (643 KB)
16 16 (425 KB)
16 16 (428 KB)
16 16 (525 KB)
Bases per a la millora d'ocupació del lloc de treball de coordinador/a de Benestar Social
Anunci de la publicació en el BOP de l'obertura del termini de presentació d'instàncies
Sol·licitud

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: Del 28 de juliol a l'11 d'agost de 2020

Anunci d'abstenció d'un membre de l'Òrgan tècnic de selecció

Anunci sobre la llista d'admesos definitiva

Anunci puntuació final de la fase de concurs i entrevista
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167