Oferta pública de ocupación
Portada > Serveis Municipals > Oferta pública de ocupación > BASES I CONVOCATÒRIA PER PROVEIR DUES PLACES D'OFICIAL/A DE LA PL PER PROMOCIÓ INTERNA
BASES I CONVOCATÒRIA PER PROVEIR DUES PLACES D'OFICIAL/A DE LA PL PER PROMOCIÓ INTERNA
Bases que regiran la convocatòria per proveir en propietat dues places d'oficial de la policía local, mitjançant promoció interna.
Archivos Asociados
16 16 (382 KB)
16 16 (209 KB)
16 16 (177 KB)
16 16 (4,22 MB)
Bases i convocatòria: BOP de València de 22 de novembre de 2019

Resenya: BOE de 3 de desembre de 2019

Inici termini presentació sol·licituds a proves selectives: DOGV de 19 de desembre de 2019

Sol·licitud d'admissió a proves selectives


Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167