Oferta pública de ocupación
Portada > Serveis Municipals > Oferta pública de ocupación > BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN EL PROCÉS DE SELECCIÓ, COM A PERSONAL FUNCIONARI EN PROPIETAT, DE CINC PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL
BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN EL PROCÉS DE SELECCIÓ, COM A PERSONAL FUNCIONARI EN PROPIETAT, DE CINC PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL
Bases del procés de selecció de cinc places d'agent de la Policia local, vacants en la plantilla de l'Ajuntament de Silla, cuatre per torn lliure i una per torn de mobilitat.
Archivos Asociados
16 16 (400 KB)
16 16 (5,48 MB)
16 16 (175 KB)
16 16 (210 KB)
16 16 (4,12 MB)
16 16 (360 KB)
16 16 (336 KB)
16 16 (3,26 MB)
16 16 (399 KB)
16 16 (433 KB)
16 16 (355 KB)
16 16 (3,21 MB)
16 16 (3,15 MB)
16 16 (691 KB)
16 16 (826 KB)
16 16 (88 KB)
16 16 (270 KB)
16 16 (1,03 MB)
16 16 (282 KB)
16 16 (504 KB)
16 16 (191 KB)
16 16 (302 KB)
16 16 (467 KB)
16 16 (881 KB)
16 16 (333 KB)
16 16 (416 KB)
16 16 (207 KB)
16 16 (171 KB)
16 16 (215 KB)
16 16 (211 KB)
16 16 (240 KB)
16 16 (238 KB)
16 16 (292 KB)
16 16 (2,40 MB)
16 16 (282 KB)
16 16 (202 KB)
16 16 (188 KB)
16 16 (131 KB)
16 16 (263 KB)
16 16 (826 KB)
16 16 (88 KB)
16 16 (384 KB)
Agent de la policia local, torn lliure:

REANUDACIÓ del procés per a la convocatòria per cobrir quatre places d'agent de la PL, torn lliure

Decret reanudació del procés selectiu (PL lliure)

Anunci de reanudació d'aquest procés publicat al BOP de València

Anunci sobre relació del persones aspirants exemptes de la realització de la prova psicotécnica
(PL lliure)

Dia, hora i data realització prova psicotécnica (PL lliure)

Dies, hores i dates de realització de l'entrevista de la prova psicotècnica

Anunci de la modificació de la data de la realització de l'entrevista de la prova psicotècnica

Anunci resultats prova psicotècnica

Anunci convocatoria quarta prova: pràctica

Anunci resultats quarta prova: pràctica. Convocatoria cinquena prova: desenvolupament temari

Anunci resultats cinquena prova: desenvolupament temari. Convocatòria sisé exercici: aptitud física

Annex protocol COVID al poliesportiu municipal de Silla

Anunci resultats sisena prova: aptitud física. Convocatòria setena prova: coneixement valencià

Anunci resultats setena prova: coneixement valencià. Convocatoria huitena prova: temes locals

Anunci resultats huitena prova: temes locals. Plantilla sol·lucionari.

Convocatòria novena prova: reconeixement mèdic

Documentació annexa: Consentiment i qüestionari Coronavirus

Anunci resultats reconeixement mèdic. Proposta personal.

Agent de la policia local, torn mobilitat:

REANUDACIÓ del procés per a la convocatòria per cobrir una plaça d'agent de la PL, torn mobilitat

Decret de reanudació del procés selectiu

Anunci de reanudació d'aquest procés publicat al BOP de València.

Anunci dels resultats de la tercera prova: concurs mèrits

Anunci resolució al·legacions al concurs de mèrits

Anunci nomenament al DOGV

   

     

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167