Oferta pública de ocupación
Portada > Serveis Municipals > Oferta pública de ocupación > CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE TRES PLACES (2 OFICIALS/ES DE VIES I OBRES I 1 CONDUCTOR/A AJUDANT DE VIES I OBRES)
CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE TRES PLACES (2 OFICIALS/ES DE VIES I OBRES I 1 CONDUCTOR/A AJUDANT DE VIES I OBRES)
ANUNCI RESULTATS FINALS DE LA FASE D'OPOSICIÓ I DE LA FASE DE CONCURS ANUNCI INTERPOSICIÓ RECURS D'ALÇADA
Archivos Asociados
16 16 (4,23 MB)
16 16 (2,91 MB)
16 16 (2,91 MB)
16 16 (145 KB)
16 16 (269 KB)
16 16 (254 KB)
16 16 (252 KB)
16 16 (252 KB)
16 16 (420 KB)
16 16 (437 KB)
16 16 (351 KB)
16 16 (531 KB)
16 16 (560 KB)
16 16 (393 KB)
16 16 (479 KB)
16 16 (237 KB)
16 16 (236 KB)
16 16 (7,87 MB)
16 16 (400 KB)
16 16 (3,77 MB)
16 16 (465 KB)
16 16 (428 KB)
16 16 (389 KB)
16 16 (327 KB)
16 16 (339 KB)
16 16 (661 KB)
16 16 (615 KB)
16 16 (354 KB)
Anunci dels resultats finals de la fase d'oposició i de la fase de concurs dels processos selectius de dues places d'oficials de vies i obres i d'una plaça de conductor ajudant de vies i obres.

Termini per a presentar incidències i reclamacions: fins el dia 16 de maig, inclòs.

Anunci d'interposició de recurs d'alçada contra la prova pràctica per a la selecció de dues places d'oficials de vies i obres.


Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167