Oferta pública de ocupación
Portada > Serveis Municipals > Oferta pública de ocupación > BASES PER A LA CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE TRES PLACES (1 OFICIAL/A MECÀNIC/A, 1 OFICIAL/A D'AIGÜES I 1 AJUDANT/A DE SERVEIS MÚLTIPLES (MECÀNIC/A) PER CONCURS OPOSICIÓ LLIURE
BASES PER A LA CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE TRES PLACES (1 OFICIAL/A MECÀNIC/A, 1 OFICIAL/A D'AIGÜES I 1 AJUDANT/A DE SERVEIS MÚLTIPLES (MECÀNIC/A) PER CONCURS OPOSICIÓ LLIURE
RESULTATS FINALS 1 PLAÇA OFICIAL/A OFICIAL/A MECÀNIC/A I 1 PLAÇA AJUDANT/A SERVEIS MÚLTIPLES
Archivos Asociados
16 16 (254 KB)
16 16 (145 KB)
16 16 (2,91 MB)
16 16 (2,91 MB)
16 16 (2,91 MB)
16 16 (249 KB)
16 16 (288 KB)
16 16 (267 KB)
16 16 (252 KB)
16 16 (252 KB)
16 16 (252 KB)
16 16 (319 KB)
16 16 (319 KB)
16 16 (511 KB)
16 16 (476 KB)
16 16 (402 KB)
16 16 (394 KB)
16 16 (337 KB)
16 16 (394 KB)
16 16 (361 KB)
16 16 (237 KB)
16 16 (237 KB)
16 16 (3,52 MB)
16 16 (304 KB)
16 16 (303 KB)
16 16 (1,08 MB)
16 16 (597 KB)
16 16 (1,62 MB)
16 16 (963 KB)

Anunci de la resolució de les al·legacions a la fase d'oposició i la fase de concurs dels processos selectius per a la cobertura d'una plaça d'oficial/a mecànic/a i una plaça d'ajudant/a de serveis múltiples.

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167