Ajuntament de Silla

Silla Actualitat

26/11/20
El programa ‘Ecovid 2020', finançat pel Fons Social Europeu, contractarà 16 persones d'almenys 30 anys d'edat, que van perdre el treball a partir de l'estat d'alarma
26/11/20
L'Ajuntament de Silla aposta per una encesa virtual i el repartiment d'un esmorzar entre tot l'alumnat dels CEIP i les escoletes infantils que faça arribar a tots els xiquets i xiquetes la il·lusió pròpia d'aquests dies tan assenyalats
26/11/20
Aquesta iniciativa naix amb l'objectiu d'intercanviar idees entre diferents col·lectius i crear un espai de trobada per debatre i germinar nous projectes.
23/11/20
Es tracta de beques al transport dirigides a persones que cursen aquestos estudis reglats (universitaris, de batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà i superior) que no puguen realitzar-se a Silla.
23/11/20
Protagonitzat per Raúl Arévalo i Paz Vega, és el segon llargmetratge d'Iñaki Sánchez Arrieta
20/11/20
Aquesta iniciativa vol concienciar sobre la lluita contra el masclisme, la violència de gènere i l'assetjament escolar
20/11/20
Per motius de seguretat, s'han retirat els arbres situats a la zona perimetral de la plaça i s'han substituit per altres de tipus Tipuana tipu
19/11/20
L'Ajuntament de Silla aquest 25 de novembre commemora el Dia contra la Violència ce Gènere i aposta per realitzar activitats en xarxes socials a causa de la crisi de la covid-19, sense exposar les persones que hi participen a cap risc.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos de carácter personal facilitados por usted se incluirán en un fichero de titularidad del Ayuntamiento de Silla, a fin de realizar las actuaciones necesarias para el correcto cumplimiento del servicio.

Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso oposición, enviando una solicitud por escrito, acompañada de fotocopia de su D.N.I. dirigida a:

Ayuntamiento de Silla
Plaza del Pueblo 1, Silla, 46460
Tel: 96 120 01 16 - Fax: 96 121 22 23