Solicitudes e impresos
Portada > Serveis Municipals > Atención ciudadana > Solicitudes e impresos > Sol·licitud celebració matrimoni civil

Inici de l’expedient matrimonial

L’inici de l’expedient matrimonial es realitzarà a:

Registre Civil de Silla

Rambla de la Independència, 23 (Silla)

Tel. 961200107

 

Concretar data, hora i lloc de la cerimònia

Abans d’emplenar la sol·licitud cal posar-se en contacte en Alcaldia per tal d’escollir i concretar el dia, el lloc i l’hora de la cerimònia.

Alcaldia

Pl. del Poble, 1, 1r pis (Silla)

Tel. 961 219 792

a/e: alcaldia@silla.es

De dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h.

 

Sol·licitud i documentació

A la sol·licitud de matrimoni civil cal adjuntar la documentació següent:

-         Certificació del jutge en què autoritze el matrimoni.

-         Fotocòpia dels documents d’identitat (DNI, NIE, passaport) dels contraents i testimonis.

-         Pagament de la taxa o fiança segons el cas.

 

Lloc de presentació

Oficina d’Atenció a la Ciutadania
C/ de la Llibertat, 1
(Silla)
De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h.

 

Data, hora, lloc i preu de la cerimònia

Data:        Les cerimònies civils podran realitzar-se qualsevol dia de la setmana.

Horari:     Entre les 12 i les 13 h i entre les 18 i les 20 h

Llocs:        Despatx de l’Alcaldia i la Venta de Sant Roc

Taxa i fiança:

Despatx de l’Alcaldia

-      La cerimònia serà gratuïta sempre que com a mínim, un dels contraents es trobe empadronat al municipi. En cas contrari la taxa serà de 20 €.

La Venta de Sant Roc

-      La cerimònia serà gratuïta sempre que com a mínim, un dels contraents es trobe empadronat al municipi. En cas contrari, hauran d’abonar una taxa de 150 €.

-      Sempre s’ha de dipositar una fiança de 150 €, la qual serà tornada, posteriorment, si es deixa el local en les mateixes condicions.

 

Llibre de família

El llibre de família serà lliurat pel Registre Civil de Silla.

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167