Solicitudes e impresos
Portada > Serveis Municipals > Atención ciudadana > Solicitudes e impresos > Sol·licitud llicència de tinença d'animals perillosos
Sol·licitud llicència de tinença d'animals perillosos
Descripció
Per a animals perillosos

Qui ho pot sol·licitar?
Aquells propietaris d'animals perillosos

Requisits
Ser major d'edat

Quan ho pot sol·licitar?
En qualsevol moment

Documentació que cal presentar
Cartilla de vacunació

Actuacions que s'han de realitzar
Presentació per registre d'entrada

Impresos
Sol·licitud

On anar
Serveis Social
Plaça Font de la Bascula
Silla
Telèfon: 96 121 22 22 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167