Ordenances i Reglaments

Reglament participació

Anunci del reglament de participació ciutadana, el dia 9/11/2015, BOP núm. 215

Ordenança reguladora banc de terres de Silla

Anunci de l'ordenança del banc de terres, el dia 30/10/2015, BOP núm. 209

REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE SILLA

És l'objecte d'aquest reglament orgànic regular el funcionament municipal i els òrgans col•lectius de la Corporació Local de l'Ajuntament de Silla

Ordenança reguladora del Registre Electrònic de l'Ajuntament de Silla

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 28 de juliol del 2009, va aprovar inicialment l'Ordenança reguladora del Registre Electrònic.El Ple de l'Ajuntamnet de 29 de setembre de 2009 ha aprovat definitivament aquesta ordenança.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo Plan Avanza 2 Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Referencia : TSI-050100-2009-0167